คิดยกกำลังสอง: รับมือ ทีพีพี…ที่พัดผ่าน

วันที่2015-10-26
รายการคิดยกกำลังสอง

เวียดนาม และมาเลเซีย ต่างได้เข้าร่วมการเป็นสมาชิก TPP ซึ่งไทยจะเสียเปรียบเพื่อนบ้าน 2 ประเทศนี้ในด้านการส่งออก และการลงทุน

อย่างไรก็ตามไทยยังมีหลากหลายหนทางเลือกที­่จะช่วยลดผลกระทบและการเสียเปรียบที่จะเกิ­ดขึ้น

แต่บางทางเลือก จำเป็นต้องเร่งดำเนินการ และบางทางเลือกก็ยังมีข้อจำกัด

ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ พร้อมข้อเสนอและการวิเคราะห์ทางเลือกที่ไท­ยมีอยู่ เพื่อให้ประเทศ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไป­ได้แม้ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิก TPP ในคิดยกกำลังสอง กับทีดีอาร์ไอ ตอน รับมือ ทีพีพี…ที่พัดผ่าน โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 26 ต.ค. 2558

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบ­ายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส