การประมูลและมูลค่าการประมูล 4G กับสิ่งที่ต้องจับตาการประมูลคลื่น 900MHz กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

วันที่2015-11-23
รายการเวทีความคิด

ช่วงคิดเพื่ออนาคต โรดแมพประเทศไทย ฟังมุมมองความคิดและวิเคราะห์กันต่อถึงการประมูลและมูลค่าการประมูล 4G กับสิ่งที่ต้องจับตาการประมูลคลื่น 900MHz