ทบทวนนโยบายความปลอดภัยทางถนน กับ Global Status Report on Road Safety 2015 กับ สุเมธ องกิตติกุล

วันที่2015-11-16
รายการเวทีความคิด

ช่วงคิดเพื่ออนาคตโรดแมปประเทศไทย พูดคุยกับ ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันทีดีอาร์ไอ เล่าถึงงานวิจัยเพื่อทบทวนนโยบายความปลอดภัยทางถนน กับ Global Status Report on Road Safety 2015″ รวมถึงการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายว่าควรต้องปรับปรุงหรือไม่อย่างไร

———–
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: Infographics พลิกพื้นถนนไทย ความ (ไม่) ปลอดภัยใกล้ๆตัว