จับกระแสโลก ต้านคอร์รัปชัน จากเวที UNCAC ครั้งที่ 6 กับ ธิปไตร แสละวงศ์

วันที่2015-11-09
รายการเวทีความคิด

“จับกระแสโลก ต้านคอร์รัปชัน” จากเวที UNCAC ปีนี้ชูประเด็น เรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม พร้อมยกเรื่องการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชัน COST และ EITI มาเป็นกรณีศึกษาหารือกัน