การผังเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กับ ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

วันที่2015-11-02
รายการเวทีความคิด

ช่วงคิดเพื่ออนาคตโรดแมปประเทศไทย พูดคุยกับ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันทีดีอาร์ไอ การพัฒนาเมืองด้วยการวางผังเมืองของจังหวัดให้สามารถรองรับกับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะผังเมืองคือจุดเริ่มต้นและเป็นตัวแปรสำคัญของการจัดแบ่งโซนสำหรับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดินให้เป็นสัดส่วน แต่ที่น่าเป็นห่วงในปัจจุบันคือ ผลกระทบจากช่องว่างผังเมืองทยอยหมดอายุ เราจะคุยถึงเรื่องสภาพปัจจุบันของผังเมืองและปัญหาผังเมืองที่เริ่มทยอยหมดอายุ พร้อมข้อเสนอแนะผังเมืองกับการจัดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ