ตอบโจทย์: จับตา “ประมูล 4 จี” นับถอยหลัง สังคมไทย “ยุคดิจิทัลไร้สาย”

วันที่2015-11-04
รายการตอบโจทย์

ข้อเสนอการเลื่อนประมูล 4G คลื่น 1800 และ คลื่น 900 ให้ห่างจากกัน เพื่อป้องกันการฮั้วประมูล และให้เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริง คือ หนึ่งในข้อเสนอจาก ทีดีอาร์ไอ ที่มีมาระยะหนึ่งแล้ว

ซึ่งวันนี้ กทค. ได้มีมติ เลื่อนการประมูล 2 คลื่นดังกล่าว จากประมูลในวันเดียวกัน เป็นให้ห่างจากกันเกือบ 1 เดือน

มาติดตามคำอธิบายและการวิเคราะห์เรื่อง ประมูล 4G จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ กับข้อเสนอแนะแนวทางให้การประมูลคลื่นมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากที่สุด ในรายการตอบโจทย์ ออกอากาศวันที่ 4 พ.ย. 2558 ทางไทยพีบีเอส