คิดยกกำลังสอง: วางแผน…แพลนอย่างไรไม่ให้นิ่ง?

วันที่2015-11-02
รายการคิดยกกำลังสอง

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะถูกประกาศใช้ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งโดยรวมแผนฉบับนี้มีวิสัยทัศน์ที่ดีเพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง สู่ประเทศที่มีความมั่งคั่ง และหากทำได้ตามแผน ประเทศไทยก็จะสามารถตั้งรับกับสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบได้ทันกาล

มาติดตามรายละเอียด เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ที่กำลังจะประกาศใช้ พร้อมการประเมินแผนดังกล่าวที่นำมาสู่ข้อเสนอแนะผลักดันให้แผนนี้นำทางให้ไทยก้าวไปข้างหน้า ในคิดยกกำลังสอง กับทีดีอาร์ไอ ตอน วางแผน…แพลนอย่างไรไม่ให้นิ่ง? โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 2 พ.ย. 2558

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส