วัฒนธรรมชุบแป้งทอด: วัฒนะ – ทำนา

วันที่2015-12-02
รายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอด

รายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอดชวนคุณผู้ชมมาร่วมสำรวจ­สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทย มองการเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรมผ่านประวั­ติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ทีรายล้อมรอบเมล็ดข้าว

ทำไมข้าวถึงมีความสำคัญกับประเทศชาติจนถึง­ขั้นมีคำกล่าวที่ว่า สิ้นนาสิ้นชาติ
ชาวนาทุกวันนี้คือใคร ?
ชาวนาทุกวันนี้มีความเป็นอยู่อย่างไร ?
ทำไมเราต้องช่วยชาวนา ?

ร่วมกินข้าวและทำความเข้าใจชาวนาไปพร้อมกั­นกับ • ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ไทย(TDRI)

ออกอากาศทางไทยพีบีเอสเมื่อ 2 ธ.ค. 2558