เวทีสาธารณะ: เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เสียงเงียบจากริมเมย

วันที่2015-11-27
รายการเวทีสาธารณะ

ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู นักวิจัยอาวุโส ทีดีอาร์ไอ ร่วมให้ข้อเสนอต่อเวทีสาธารณะ วงเสวนาหาทางออก สร้างการมีส่วนร่วมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนที่ดิน เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก

ในรายการ เวทีสาธารณะ: เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เสียงเงียบจากริมเมย ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 27 พ.ย. 58