คิดยกกำลังสอง: ลงโทษใช้ข้อมูลภายใน…เบาไปหรือเปล่า?

วันที่2015-12-14
รายการคิดยกกำลังสอง

เมื่อเร็วๆนี้ มีข่าวปรากฏนักธุรกิจระดับผู้บริหาร 4 ราย ใช้ข้อมูลภายในไปหาประโยชน์ในตลาดหลักทรัพย์ (Insider Trading) ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นการเอาเปรียบนักลงทุนอื่นๆ ท่ามกลางเสียงการวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มนักลงทุน ทาง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้ทำการสอบสวน นำไปสู่โทษปรับที่ดูจะเป็นจำนวนไม่น้อย แต่เมื่อวิเคราะห์แล้วกลับเป็นจำนวนไม่ถึงกับที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นบทลงโทษนี้ถือว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่ และการลงโทษเอาผิดที่ผ่านมา โดย ก.ล.ต.มีมาตรฐานอย่างไร

ติดตามการวิเคราะห์เจาะลึกกรณีนี้ เพื่อนำไปสู่การสร้างธรรมมาภิบาลที่ดีในการดำเนินธุรกิจและไม่เอาเปรียบนักลงทุน โดยเฉพาะกับประชาชนทั่วไป ในรายการคิดยกกำลังสอง ตอน ลงโทษใช้ข้อมูลภายใน…เบาไปหรือเปล่า? ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส