คิดยกกำลังสอง: การแข่งขันนั้นสำคัญไฉน?

วันที่2015-12-21
รายการคิดยกกำลังสอง

การประมูล 4G ทั้ง 2 รอบที่เพิ่งผ่านไป สะท้อนการแข่งขันอย่างเสรี ซึ่งนำรายได้มาสู่รัฐจำนวนมหาศาล ส่วนประชาชนในฐานะผู้บริโภคก็ได้รับประโยชน์โดยตรง ทั้งการมีทางเลือกเพิ่มและราคาค่าบริการที่จะต้องถูกลง จากการแข่งขันของผู้ประกอบการหลายราย ส่งผลต้องคุณภาพบริการที่ดีขึ้น โดยไม่ต้องมีการกำกับดูแล

ติดตามการวิเคราะห์ การแข่งขันการประมูล 4G ที่เพิ่งผ่านพ้นไป และการแข่งขันในธุรกิจอื่น ซึ่งสะท้อนคำตอบของคำถามที่ว่า “การแข่งขันนั้นสำคัญไฉน?” ในคิดยกกำลังสอง กับทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอาอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 21 ธ.ค. 58

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส