ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาว่าด้วย ‘ผลคะแนนสอบ’ กับ นณริฏ พิศลยบุตร

วันที่2016-01-04
รายการเวทีความคิด

ช่วงคิดเพื่ออนาคตโรดแมปประเทศไทย คุยเรื่องของเด็ก ที่ผู้ใหญ่ต้องรู้ในหัวข้อ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาว่าด้วย ‘ผลคะแนนสอบ’ กับ ดร.นณริฏ พิศลยบุตร