โอกาสผลักดันราคายาง กับทางรอดชาวสวนยางพาราไทย กับ วิโรจน์ ณ ระนอง

วันที่2016-01-11
รายการเวทีความคิด

ช่วงคิดเพื่ออนาคตโรดแมปประเทศไทย พูดคุยกับ ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตรในหัวข้อโอกาสผลักดันราคายาง กับทางรอดชาวสวนยางพาราไทย