ถอดบทเรียน ค่าโง่คลองด่าน-ผลักดันแก้เทิร์นคีย์ กับ อิสร์กุล อุณหเกตุ

วันที่2016-01-18
รายการเวทีความคิด

คิดเพื่ออนาคตโรดแมปประเทศไทย พูดคุยกับ คุณอิสร์กุล อุณหเกตุ นักวิจัยทีดีอาร์ไอ ในประเด็น จับตา ก.ม.จัดซื้อจัดจ้าง แก้เทิร์นคีย์จากบทเรียน ‘ค่าโง่คลองด่าน’