ตอบโจทย์: บทเรียน “จำนำข้าว” สูตรสำเร็จรัฐบาล “อัดเงิน” ผ่าวิกฤต “สินค้าเกษตรตก”

วันที่2016-01-15
รายการตอบโจทย์

หลังคืบหน้าการเบิกความคดีรับจำนำข้าว ไต่สวนนัดแรก รายการตอบโจทย์ทางไทยพีบีเอสชวนถอดบทเรียนทางแก้ปัญหาสินค้าเกษตรระยะยาว ­ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ กับ ผู้ร่วมรายการ : รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และ รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ

ออกอากาศในรายการตอบโจทย์ ทางไทยพีบีเอส เมื่อ 15 ม.ค. 59