คิดยกกำลังสอง: สแกน(พฤติ)กรรม ผู้ใช้รถใช้ถนน

วันที่2016-01-04
รายการคิดยกกำลังสอง

อุบัติบนท้องถนนมีสถิติลดน้อยลงได้ยาก หากไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ การให้ใบขับขี่ รวมถึงการเอาผิด-กำหนดบทลงโทษ ติดตามการวิเคราะห์ต้นตอสาเหตุอุบัติเหตุทางถนน พร้อมข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ขับขี่และปัญหาที่มีอยู่ ในคิดยกกำลังสองกับทีดีอาร์ไอ ตอน สแกน(พฤติ)กรรม ผู้ใช้รถใช้ถนนออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 4 ม.ค. 59

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส