คิดยกกำลังสอง: อุตสาหกรรมเป้าหมาย…ถ้าทำได้ก็ดี

วันที่2016-01-25
รายการคิดยกกำลังสอง

ประเทศที่จะพัฒนาเป็นประเทศร่ำรวยได้ ล้วนต้องมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยการกำหนดทิศทางการใช้ทรัพยากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่า จนสามารถเติบโตและแข่งขันกับนานาประเทศได้

สำหรับประเทศไทยถือว่าอยู่ในระยะเพิ่งเริ่มกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย (มติคณะรัฐมนตรี 7 พ.ย. 58) คิดยกกำลังสอง ตอน ‘อุตสาหกรรมเป้าหมาย…ถ้าทำได้ก็ดี’ จึงมาชวนคิดชวนดู อุตสาหกรรมของไทยว่ามีอะไรบ้าง และการกำหนด-พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่ประสบความสำเร็จ นั้นเค้าทำกันอย่างไร ติดตามการวิเคราะห์เรื่องนี้กับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 25 ม.ค. 59

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส