บันทึกสถานการณ์: Trading nation

วันที่2016-01-18

NBT: FM 92.5 รายการบันทึกสถานการณ์ Trading nation โดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์