ชั่วโมงทำกิน: หนทางก้าวสู่ ‘เทรดดิ้งเนชั่น’

วันที่2016-01-27
รายการชั่วโมงทำกิน

ไทยถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะปรับเปลี่ยนเป็น เทรดดิ้งเนชั่น หรือชาติการค้า เพราะขีดความสามารถของไทยไม่สามารถหยุดเท่าที่เป็นอยู่ได้ ด้วยความผันผวนทางเศรษฐกิจ และบริบททางเศรษบกิจที่เปลี่ยนไป

ติดตามการวิเคราะห์กับ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษณ์ ในรายการชั่วโมงทำกิน ทางไทยพีบีเอส เมื่อ 27 ม.ค. 59