ไทยรัฐนิวส์โชว์: ปัจจัยที่ทำให้ทุนศึกษาต่อมีปัญหา

วันที่2016-02-06
รายการไทยรัฐนิวส์โชว์

หลังเกิดกรณีอาจารย์มหาวิทยาลัย ไม่ชดใช้ทุนการศึกษา นำมาสู่การวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมดังกล่าว และการตั้งคำถามต่อการจัดการทุนการศึกษาไทย

ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู วิเคราะห์สาเหตุ สำคัญ 3 ประกาศที่ทำให้การบริการจัดการทุนการศึกษาของไทยยังมีปัญหา จนเกิดผลกระทบออกมาในลักษณะดังกล่าว

ติดตามการวิเคราะห์ พร้อมหนทางแก้ไข ใน ไทยรัฐนิวส์โชว์: ปัจจัยที่ทำให้ทุนศึกษาต่อมีปัญหา ออกอากาศเมื่อ 6 ก.พ. 2559