คิดยกกำลังสอง: เก่งแค่ผลิตเหนื่อยตาย…เก่งค้าขายถึงรวย

วันที่2016-02-15
รายการคิดยยกำลังสอง

ประเทศไทยถือว่ามีศักยภาพด้าน “การผลิต” เพราะไทยโดดเด่นในฐานะ ที่เป็นฐานการผลิตสำคัญของหลายภาคอุตสาหกรรมของโลก แต่การเก่งผลิตอย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อการเติบโตของประเทศ และไม่เพียงพอต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกได้อีกต่อไป

มาติดตามการวิเคราะห์ศักยภาพการค้า การผลิตของไทย และสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อหาทางออกเสริมศักยภาพความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจไทย ในรายการคิดยกกำลังสองกับทีดีอาร์ไอ ตอน เก่งแค่ผลิตเหนื่อยตาย…เก่งค้าขายถึงรวย ออกอากาศเมื่อ 15 ก.พ. 59

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส