คิดยกกำลังสอง : ยกขีดความสามารถ…สู่ชาติการค้า

วันที่2016-02-22
รายการคิดยกกำลังสอง

ประเทศไทยเป็นชาติการผลิตที่เก่งแล้ว แต่เก่งผลิตอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต่อการแข่งขันกับนานาประเทศภายใต้บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ ถึงเวลาแล้วที่ไทยต้องเดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยยุทธศาสตร์ ‘ชาติการค้า’

ติดตามการไขจุดอ่อนของการเก่งแต่ผลิต และคำตอบว่าหากเก่งการค้าด้วยจะทำให้ผู้ประกอบการและประเทศชาติได้ประโยชน์อย่างไร อีกทั้งแนวทางมุ่งพัฒนาการค้า จากตัวอย่างผู้ประกอบการไทยที่ไปได้ไกลกว่าการเป็นแค่ผู้(รับจ้าง)ผลิต

ในคิดยกกำลังสอง ตอน ยกขีดความสามารถ…สู่ชาติการค้า ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 22 ก.พ. 59

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส