ข่าวเที่ยง ททบ.5: TDRI แนะไทยเน้นเป็นชาติการค้า

วันที่2016-01-28
รายการข่าวเที่ยง ททบ.5

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า เพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศในอนาคต ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคธุรกิจถึงเวลาต้องปรับตัว
ทีดีอาร์ไอ จึงร่วมกับตัวแทนภาครัฐ-เอกชน แถลงข่าว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยยุทธศาสตร์ชาติการค้า (Trading Nation)
เพื่อปักธงเดินหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ ชาติการค้า

ออกอากาศในข่าวเที่ยง ทาง ททบ.5 เมื่อ 28 มกราคม 2559