ที่นี่ Thai PBS: ป้ายรถเมล์ไทยไม่ได้มาตรฐานสากล

วันที่2016-03-17
รายการที่นี่ Thai PBS

นอกจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์จากป้ายรถเมล์อ­ย่างเหมาะสมแล้ว ป้ายรถเมล์ส่วนใหญ่ของไทยยังไม่ได้มาตรฐาน­สากลด้วย คือ ป้ายอยู่ในตำแหน่งที่คนสามารถเข้าถึงง่าย จุดจอดรถเข้าถึงง่าย รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกและปลอด­ภัย

ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จาก ณัชชา โอเจริญ นักวิชาการทีดีอาร์ไอ
ออกอากาศทางสำนักข่าวไทย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559