หนังสือ NEW ECONOMIC MODEL: กระบวนทัศน์เศรษฐกิจใหม่กับความจำเป็นของธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย กับ สมชัย จิตสุชน

วันที่2016-03-28
รายการเวทีความคิด

ช่วงคิดเพื่ออนาคต โรดแมพประเทศไทย พูดคุยกับ ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันทีดีอาร์ไอ ในหัวข้อ ความน่าสนใจของ “หนังสือ NEW ECONOMIC MODEL: กระบวนทัศน์เศรษฐกิจใหม่กับความจำเป็นของธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย”