เศรษฐกิจไทย กับความจำเป็นพึ่งพิงแรงงานต่างด้าว: แรงงานไทยไม่พอแล้ว จริงหรือ?” กับ ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

วันที่2016-03-07
รายการเวทีความคิด