คิดยกกำลังสอง: วิจัยโดยรัฐอย่างไร…ให้ไปถึงตลาด

วันที่2016-03-28
รายการคิดยกกำลังสอง

งานวิจัยเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรม แต่ที่ผ่านมางานวิจัยของภาครัฐมักไม่ถูกนำไปใช้ในการปฏิบัติจริงในเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้ไม่เกิดผลทางเศรษฐกิจอย่างที่ควรจะเป็น
ในหลายประเทศต่างพยามแก้โจทย์นี้โดยตั้ง “สถาบันวิจัยของรัฐ” ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

ติดตามแนวทางการแก้ปัญหาจากต่างประเทศ และบทบาทของภาครัฐที่ควรจะเป็นในการส่งเสริมงานวิจัยสำหรับอุตสาหกรรม ในรายการคิดยกกำลังสอง ตอน วิจัยโดยรัฐอย่างไร…ให้ไปถึงตลาด
ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 28 มี.ค. 59

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส