ECON BIZZ: โอกาสของ SMEs ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศเพื่อนบ้าน CLMV กับ ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร

วันที่2016-04-13
รายการECON BIZZ

FM 96.5 รายการ ECON BIZZ โดย จิระ ห้องสำเริงและ อ.อนุสรณ์ ธรรมใจ -ช่วงแรก ช่วง SMEs Round Up พูดคุยถึงเรื่อง โอกาสของ SMEs ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศเพื่อนบ้าน CLMV กับ ดร.ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร นักวิชาการทีดีอาร์ไอ