ตอบโจทย์: ต่ออายุ “งาน” ขยายอายุ “เกษียณ” 65 ปี…?

วันที่2016-04-07
รายการตอบโจทย์

กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวาง ในกรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. กำลังพิจารณาเพิ่มอายุราชการเกษียณเป็น 65 ปี จากเดิม 60 ปี ข้อเสนอดังกล่าวเป็นการตอบโจทย์ของประเทศในการแก้ปัญหากองทุนบำเน็จบำนาญที่ต้องเผชิญกับภาวะทางการคลัง เนื่องจากวัยแรงงานลดลงและผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นหรือไม่ รวมถึงประเด็นใดที่ควรพิจารณาเป็นเรื่องเร­่งด่วนในขณะนี้?

ติดตามการวิเคราะห์ในรายการตอบโจทย์: ต่ออายุ “งาน” ขยายอายุ “เกษียณ” 65 ปี…? กับ ดร. สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ นักวิชาการอาวุโสทีดีอาร์ไอ

ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559