ประสิทธิภาพ-ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ องค์กรกำกับดูแลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและโทรทัศน์ไทย (กสทช.) กับ พรเทพ เบญญาอภิกุล

วันที่2016-04-18
รายการเวทีความคิด

ช่วงคิดเพื่ออนาคต โรดแมพประเทศไทย: สัมภาษณ์ ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล นักวิจัยโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม หรือ NBTC Policy Watch และอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในประเด็นประสิทธิภาพ-ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ องค์กรกำกับดูแลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและโทรทัศน์ไทย (กสทช.)