เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: ที่นั่งนักเรียนว่าง 8.6 แสนที่นั่ง

วันที่2016-05-18
รายการเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

เมื่อไทยเดินหน้าเข้าสู่สังคมสูงอายุ ประชากรวัยเด็กจึงมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่­อง จนทำให้ที่นั่งในโรงเรียนว่างมากถึง 860,000 ที่ และส่งผลให้เกิดปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กตามม­าในอนาคต ซึ่งจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหากไม่เตรี­ยมการรับมือ เราจะเดินหน้าต่อไปทางไหน ติดตามในช่วง เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร กับ ทีดีอาร์ไอ ร่วมมือกับไทยรัฐทีวี ได้ทุกวันพุธ ทางช่องไทยรัฐทีวี 32 เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ออกอากาศวันพุธที่ 18 พ.ค. 2559

งานวิจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

‘บทเรียน’ การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในญี่ปุ่น