คิดยกกำลังสอง: กฎหมายมีผลกระทบ…คิดให้ครบก่อนออก

วันที่2016-05-02
รายการคิดยกกำลังสอง

ที่ผ่านมา กฎหมายไทยมีแต่เพิ่มจำนวนมากขึ้น จนปัจจุบัน ไม่ชัดเจนว่ามีกฎหมายที่บังคับใช้กี่ฉบับประมาณได้ถึง 100,000 ++ ฉบับ เมื่อย้อนดูกระบวนการออกกฎหมาย แม้ไทยจะใช้มาตรฐาน OECD แต่ทางปฏิบัติเรากลับไม่เคยประเมินต้นทุน และวิเคราะห์ทางเลือกอื่น ตามหลักเกณฑ์ที่มี

ด้วยการออกกฎหมายโดยไร้การประเมินผลกระทบ นำมาสู่ผลกระทบต่อความสามารถทางการแข่งขันของไทยที่ถดถอยลง

ติดตามการวิเคราะห์เรื่องนี้กับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ทางรายการคิดยกกำลังสอง ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 2 พ.ค. 2559
สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

งานวิจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง