วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ และการค้าโลก กับแนวทางการปรับตัว กับ เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

วันที่2016-06-13
รายการเวทีความคิด

จากรายงานภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบครึ่งปีและการปรับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของไทยเพิ่มขึ้นเป็น 2.5% จากเดิมที่คาดไว้ที่ 2% (ทำไมเราจึงถูกประเมินปรับขึ้นประเทศเดียวในแถบเอเชียตะวันออก และแปซิฟิก แต่ขณะเดียวกันธนาคารโลกได้ปรับลดจีดีพีของโลกในปีนี้ลงเหลือ 2.4% จากเดิม 2.9% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจโลกยังทรงกับทรุด) ฟัง ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและการค้าโลก กับแนวทางการปรับตัว