ThaiPublica: กางงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาครัฐ

วันที่2016-06-02
รายการThaiPublica

ที่ผ่านมา การใช้งบประชาสัมพันธ์ของภาครัฐมักใช้เพื่­อโฆษณาตนเองเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ให้ความรู้แก่สาธารณะ รวมถึงยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นร­ะบบ ทำให้ยากแก่การตรวจสอบว่าเงินที่ใช้ไปนั้น­มี ความโปร่งใสและคุ้มค่าหรือไม่

ร่วมติดตามประเด็นนี้กับ ธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยอาวุโส ทีดีอาร์ไอ ออกอากาศทางสำนักข่าวไทยพับลิก้าออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559