คิดยกกำลังสอง: มอง…ประชารัฐมาเลย์

วันที่2016-06-13
รายการคิดยกกำลังสอง

แนวคิดประชารัฐของประเทศมาเลเซียช่วยอำนวย­ความสะดวกในการทำธุรกิจ ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน จนอันดับในการประกอบธุรกิจดีขึ้นอย่างก้าว­กระโดดในสายตาธนาคารโลก

โดยมีเบื้องหลังมาจากคะแนนเสียงสนับสนุนหดหา­ย รัฐบาลจึงต้องร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อช่วย­ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้

ติดตามการถอดบทเรียนประชารัฐจากประเทศมาเล­เซีย และข้อเสนอในการปรับใช้กับประชารัฐไทยในคิ­ดยกกำลังสอง โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในรายการคิดยกกำลังสอง ตอน มอง…ประชารัฐมาเลย์

ออกอากาศวันจันทร์ที่ 13 มิ.ย. 2559 ทางไทยพีบีเอส
สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบ­­ายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส