คิดยกกำลังสอง: สิงคโปร์…ต้นตำรับ “ชาติพ่อค้า”

วันที่2016-06-27
รายการคิดยกกำลังสอง

น่าสนใจว่า ประเทศขนาดเล็กอย่างสิงคโปร์ นอกจากได้ชื่อว่าเป็น ชาติการค้า ที่เก่งต่อยอดสินค้า สร้างแบรนด์ และจัดจำหน่ายแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างผู้ลิตและผู้บริโภคอันดับต้นๆ ของโลก-ภูมิภาคได้ ทั้งที่ประสบกับปัญหาขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบ

ปัจจัยหนึ่งเป็นเพราะ ธุรกิจมีแนวคิดที่ชัดเจน ประกอบกับรัฐบาลสนับสนุน โดยมีหน่วยงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือสำหรับการลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ ร้านจัมโบ้ ขายอาหารซีฟู้ดจนโด่งดังขยายกิจการไปยังประเทศต่างๆ

สำหรับประเทศไทยก็กำลังเผชิญปัญหาคล้ายกับสิงคโปร์อยู่ไม่น้อย คือ ขาดแคลนวัตถุดิบ แรงงาน รวมถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง จึงไม่สามารถค้าขายแค่ในประเทศได้อย่างเดียว ภาคธุรกิจและภาครัฐจึงต้องเร่งปรับตัวเพื่อเดินหน้าสู่การเป็นชาติการค้า ซึ่งสิงคโปร์อาจเป็นตัวอย่างที่ดีที่นำมาปรับใช้ได้

ติดตามเคล็ดลับความสำเร็จของสิงคโปร์และบทเรียนแก่ประเทศไทย ในคิ­ดยกกำลังสอง โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในรายการคิดยกกำลังสอง ตอน สิงคโปร์…ต้นตำรับ “ชาติพ่อค้า”

ออกอากาศวันจันทร์ที่ 27 มิ.ย. 2559 ทางไทยพีบีเอส
สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบ­­ายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส