การบรรยายในเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลุ่มภาคีธุรกิจอาหาร

หน่วยงานสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
วันที่2016-06-07
สถานที่โรงแรม Swissotel Le Concorde (รัชดาฯ)

การ “การบรรยายในเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลุ่มภาคีธุรกิจอาหาร”
โดย สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์
และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 8.30 – 12.30 น
ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม Swissotel Le Concorde (รัชดาฯ)

คู่มือ การพัฒนากลุ่มภาคีธุรกิจ

GDE Error: Requested URL is invalid