การฟ้องหมิ่นประมาท: จุดสมดุลระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม

หน่วยงานทีดีอาร์ไอ – สกว.
วันที่2016-06-16
สถานที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

เทปบันทึกการสัมมนา

ช่วงที่ 1 กล่าวเปิดงาน และ บรรยายกรณีศึกษาและกรอบแนวคิด

ช่วงที่ 2 เสวนา การฟ้องหมิ่นประมาท: จุดสมดุลระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม

เอกสารประกอบการสัมมนา

กรณีการฟ้องหมิ่นประมาทผู้วิจารณ์นโยบายและการทำงานของรัฐ
โดย คุณอานนท์ ชวาลาวัณย์ ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ iLaw

Download (PDF, 441KB)

กรอบแนวคิดของกฎหมายป้องกันการฟ้องหมิ่นประมาทเพื่อ “ปิดปาก”(Anti-SLAPP Law)
โดย รศ. ดร. ปกป้อง ศรีสนิท คณะนิติศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์

GDE Error: Requested URL is invalid

กรอบแนวคิดการฟ้องหมิ่นประมาทและ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
โดย ดร. จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน คณะนิติศาสตร์ ม. หอการค้าไทย

GDE Error: Requested URL is invalid

 

ตัวกลางออนไลน์กับความรับผิดในเนื้อหาหมิ่นประมาท
โดย ผศ. ดร. พิรงรอง รามสูต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

GDE Error: Requested URL is invalid