การฟ้องหมิ่นประมาท: จุดสมดุลระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม

หน่วยงานทีดีอาร์ไอ – สกว.
วันที่2016-06-16
สถานที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

เทปบันทึกการสัมมนา

ช่วงที่ 1 กล่าวเปิดงาน และ บรรยายกรณีศึกษาและกรอบแนวคิด

ช่วงที่ 2 เสวนา การฟ้องหมิ่นประมาท: จุดสมดุลระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม

เอกสารประกอบการสัมมนา

กรณีการฟ้องหมิ่นประมาทผู้วิจารณ์นโยบายและการทำงานของรัฐ
โดย คุณอานนท์ ชวาลาวัณย์ ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ iLaw

Download (PDF, 441KB)

กรอบแนวคิดของกฎหมายป้องกันการฟ้องหมิ่นประมาทเพื่อ “ปิดปาก”(Anti-SLAPP Law)
โดย รศ. ดร. ปกป้อง ศรีสนิท คณะนิติศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์

Download (PDF, 400KB)

กรอบแนวคิดการฟ้องหมิ่นประมาทและ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
โดย ดร. จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน คณะนิติศาสตร์ ม. หอการค้าไทย

Download (PDF, 464KB)

 

ตัวกลางออนไลน์กับความรับผิดในเนื้อหาหมิ่นประมาท
โดย ผศ. ดร. พิรงรอง รามสูต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Download (PDF, 111KB)