กลไกการจัดการด้านการเงินการคลังของพื้นที่อนุรักษ์ : กรณีเขตผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

ปี2015-07
ผู้เขียนปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ

ที่มา : บทความนี้อ้างอิงจากรายงาน “การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของพื้นที่อนุรักษ์: กรณีเขตผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่” เพื่อศึกษากลไกการเงินเพื่อจัดการระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ์ โดย ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ นักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ปี 2557 โดยโครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้มาตรการเศรษฐศาสตร์เพื่อคงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ (Enhancing the Economics of Biodiversity and Ecosystem Services in Thailand/South East Asia: ECO-BEST) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสหภาพยุโรป รัฐบาลไทย รัฐบาลเยอรมัน และศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมเฮล์มฮอลซ์ท โดยมีผู้ดำเนินการหลัก คือ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit: GIZ) และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช