ศึกษาต้นตำหรับชาติพ่อค้าและแผนขายบ้านขายเมืองของ “สิงคโปร์” กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

วันที่2016-07-04
รายการเวทีความคิด

FM96.5 ช่วงคิดเพื่ออนาคต โรดแมปประเทศไทย วันที่ 4 ก.ค.2559 ศึกษาต้นตำหรับชาติพ่อค้าและแผนขายบ้านขายเมือง ของ “สิงคโปร์” กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จ ของประเทศเล็กๆ อย่างสิงคโปร์ ว่าสามารถก้าวขึ้นมาแข่งขันและเป็นประเทศพัฒนาชั้นนำในหลายๆ ด้านของโลกได้อย่างไร