สถานการณ์และโอกาสทางการค้าอุตสหกรรมยานยนต์ไทย กับ สุนทร ตันมันทอง

วันที่2016-07-18
รายการเวทีความคิด

จะพูดคุยเรื่อง “สถานการณ์และโอกาสทางการค้าอุตสหกรรมยานยนต์ไทย” 1. กรณีจากกันด้วยใจของโตโยต้าบอกอะไรบ้าง 2. แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับโลกเป็นอย่างไร: รถไฟฟ้าและรถยนต์ขับขี่อัตโนมัติ 3. แล้วไทยจะไปต่ออย่างไรดี รถยนต์แบบที่ไทยผลิตจะพ้นสมัยไปหรือไม่