SMEs Round Up: สาระสำคัญยุทธศาสตร์ชาติ ช่วยเอสเอ็มอี เป็นอย่างไร กับ ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ

วันที่2016-06-29
รายการSMEs Round Up

FM96.5: ติดตามถึงประเด็น สาระสำคัญยุทธศาสตร์ชาติการค้า ช่วยเอสเอ็มอีทำการส่งออกได้อย่างไร ติดตามจากประสบการณ์การลงพื้นที่ทำวิจัย พบปัญหาอะไรบ้าง แล้วทางออกคืออะไร กับ ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ ซึ่งลงพื้นที่ทำวิจัยร่างยุทธ์สาสตร์ชาติการค้า ที่จังหวัดสงขลา