ประกาศผลรอบตัดสิน Redesigning Thailand #3

หน่วยงานทีดีอาร์ไอ
วันที่2016-08-25
สถานที่ทีดีอาร์ไอ

ประกาศผลการแข่งขัน รอบตัดสิน

** คลิก ชื่อโครงการเพื่อดาวน์โหลดเอกสารการนำเสนอ **

ชนะเลิศอันดับ 1  โครงการ บทเรียนการกระจายอำนาจในญี่ปุ่น สู่การออกแบบใหม่ระบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย

1. นายนพณัฐ แก้วเกตุ คณะรัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นายธนพร อันโนนจาน คณะรัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. นายจตุรพร ผานาค คณะรัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 1  โครงการ จากละตินอเมริกาสู่ทั่วโลก: กลยุทธ์แก้ปัญหาความยากจนจากนโยบายการจ่ายเงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข
1. นายณาคิน เหลืองนวล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นายภัทร อภิวัฒนกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. นายศาศตริน วงศ์จีระศักดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2  โครงการ The Swedish Model: Family การดูแลครอบครัวโดยรัฐสวัสดิการในสวีเดน
1. นางสาววิชญา พีชะพัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นางสาวพิมลพรรณ์ โสรีกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. นางสาวนภาภรณ์ เอลเลอร์มันน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลชมเชย 4 ทีม

FDI100% กับ รถไฟความเร็วสูง
1. นายอสมา เหลี่ยมมุกดา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. นายนฤดม สินอุดม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นางสาวพลอย เพียรมานะกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Capturing the Flavor
1. นายธิพล วัชราวิภาส คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นายณัฐพงศ์ เมฆวิภาต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นายณัฐวีร์ ว่องวิทย์โอฬาร คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E-WASTE ปัญหาที่ถูกกระแสสังคมบดบัง
1. นายพงศกร ศรีสกาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นายจิรายุ โพธิราช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. นายชวัลณัฏฐ์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อนาคตของสังคมผู้สูงอายุจากสวีเดนถึงไทย : กรณีศึกษานโยบายเบี้ยผู้สูงอายุ
1. นางสาวมัณฑนา นกเสวก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นางสาวพิชญา วิทูรกิจจา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. นายธีระพัฒน์ รัตนะราภ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 

ประกาศผล ทีมผ่านเข้ารอบตัดสิน

รายชื่อ 7 ทีมผ่านการคัดเลือก เข้ารอบตัดสิน ร่วมประลองโจทย์ด้านนโยบายสาธารณะกับผู้บริหารและนักวิจัยของทีดีอาร์ไอ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่ทีดีอาร์ไอ

1. โครงการ “FDI100% กับ รถไฟความเร็วสูง”
สมาชิกในทีม
– อสมา เหลี่ยมมุกดา
– นฤดม สินอุดม
– พลอย เพียรมานะกิจ

2. โครงการ “Capturing the Flavor”
สมาชิกในทีม สาคู ไส้หมู
– Thiphon Wacharawipas
– Nuttapong Mekvipad
– Nuttavee Wongvit-olarn

3. โครงการ “จากละตินอเมริกาสู่ทั่วโลก: กลยุทธ์แก้ปัญหาความยากจนจากนโยบายการจ่ายเงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข”
สมาชิกในทีม
– นายณาคิน เหลืองนวล
– นายภัทร อภิวัฒนกุล
– นายศาศตริน วงศ์จีระศักดิ์

4. โครงการ “บทเรียนการกระจายอานาจในญี่ปุ่น สู่การออกแบบใหม่ระบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย”
สมาชิกในทีม
– NOPPANUT KAWKET
– THANAPORN UNNONJAN
– JATURAPORN PHANAK

5. โครงการ “E-WASTE ปัญหาที่ถูกกระแสสังคมบดบัง”
สมาชิกในทีม
– นายพงศกร ศรีสกาวกุล
– นายจิรายุ โพธิราช
– นายชวัลณัฏฐ์ ปรีชาบริสุทธิกุล

6. โครงการ “The Swedish Model: Family การดูแลครอบครัวโดยรัฐสวัสดิการในสวีเดน”
สมาชิกในทีม
– นางสาววิชญา พีชะพัฒน์
– นางสาวพิมลพรรณ์ โสรีกุล
– นางสาวนภาภรณ์ เอลเลอร์มันน์

7. โครงการ “อนาคตของสังคมผู้สูงอายุจากสวีเดนถึงไทย : กรณีศึกษานโยบายเบี้ยผู้สูงอายุ”
สมาชิกในทีม
– Manthana Noksawek
– PICHAYA WITOONKITJA
– Theerapat Rattanarab

► กำหนดการวันแข่งขันรอบตัดสิน ◄
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ทีดีอาร์ไอ

  • 9.30 น. ลงทะเบียนร่วมการแข่งขันรอบตัดสิน
  • 9.45 – 12.00 น. รับโจทย์รอบตัดสิน และเตรียมการนำเสนอ โดยมีตัวแทนนักวิจัยทีดีอาร์ไอร่วมให้คำแนะนำ
  • 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
  • 13.00 – 16.00 น. แข่งขันนำเสนอ รอบตัดสิน
  • 16.30 น. ประกาศผลการแข่งขัน

แผนที่ทีดีอาร์ไอ

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
565 ซ.รามคำแหง 39(เทพลีลา)
ถ.รามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02-718-5460 ต่อ 511

tmap

โครงการ “Redesigning Thailand #3 มองเทศ เปลี่ยนไทย”

ทีดีอาร์ไอ ขอชวนนักศึกษากล้าคิด กล้านำเสนอ มาประลองไอเดียในโครงการ Redesigning Thailand ครั้งที่ 3

*** โจทย์รอบคัดเลือก ***
“คุณคิดว่ามีนโยบาย หรือ โครงการใดจากต่างประเทศที่น่าสนใจ มาถอดบทเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย”

*** คุณสมบัติ ***
นักศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา ทุกมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศที่อยากนำเสนอไอเดีย “มองเทศ เปลี่ยนไทย” โดยแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน (ไม่จำเป็นต้องมาจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน)

*** ร่วมกิจกรรมโดยการส่งเอกสาร ***
1. Resume ของสมาชิกทุกคนในทีม
2. บทความตอบโจทย์รอบคัดเลือก ความยาว 3-4 หน้ากระดาษ A4
และส่งเอกสารสมัครได้ที่ redesignthailand@tdri.or.th
ภายในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559

*** ประกาศผลรอบคัดเลือก ***
ประกาศผลทีมที่เข้ารอบสุดท้ายทาง facebook.com/tdri.thailand
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559

*** ประลองโจทย์รอบตัดสิน ***
ทีมที่ได้รับคัดเลือกจะเข้าร่วมประลองโจทย์ด้านนโยบายสาธารณะกับผู้บริหารและนักวิจัยของทีดีอาร์ไอ
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่ทีดีอาร์ไอ

*** รางวัล ***
1. รางวัลชนะเลิศ: เงินรางวัล 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง: เงินรางวัล 20,000 บาท
และรองชนะเลิศอันดับสอง: เงินรางวัล 12,000 บาท
2. ประกาศนียบัตรแต่งตั้งให้เป็น TDRI Junior Policy Researcher
3. สิทธิฝึกงานกับทีดีอาร์ไอ และได้รับพิจารณาเข้าทำงานระบบ Fast Track ที่ทีดีอาร์ไอหลังสำเร็จการศึกษา

Poster2