เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: คนทำชายฝั่งถูกกัดเซาะ 830 กม.

วันที่2016-07-20
รายการเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

ความเข้าใจผิดของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างเขื่อนกันคลื่นและทรายลงในทะเลส่งผลให้พื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะจนหายไปแล้วกว่า 1 ใน 4 หรือ 830 กม. จากพื้นที่ทั้งหมด 3,100 กม. เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

ติดตามการติดตามการวิเคราะห์จาก ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ในช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร กับ ทีดีอาร์ไอ ร่วมมือกับไทยรัฐทีวี ได้ทุกวันพุธ ทางช่องไทยรัฐทีวี 32 เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ออกอากาศวันพุธที่ 20 ก.ค. 2559