คิดยกกำลังสอง: ขายบ้าน-ขายเมือง…ให้เรืองรุ่ง

วันที่2016-07-04
รายการคิดยกกำลังสอง

การค้าขายของสิงคโปร์ไม่หยุดที่ขายสินค้าเท่านั้น แต่ไปไกลถึงขายระบบในการพัฒนาเมืองแต่ละเมือง ไม่ว่าจะเป็น การทำแผนแม่บท ออกแบบระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าพลังงาน บำบัดน้ำเสีย ให้กับหลายประเทศในโลก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน โดยรัฐเปิดช่วยเปิดช่องทางการตลาด ส่วนเอกชนต้องเก่ง มีความสามารถจึงจะทำให้ขายระบบและทำกำไรได

เรียนรู้วิธีคิดแบบชาติพ่อค้าของสิงคโปร์เพื่อปรับใช้กับประเทศไทย ในคิ­ดยกกำลังสอง โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในรายการคิดยกกำลังสอง ตอน ขายบ้าน-ขายเมือง…ให้เรืองรุ่ง

ออกอากาศวันจันทร์ที่ 4 ก.ค. 2559 ทางไทยพีบีเอส สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบ­­ายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส