จากโมเดลเก่า สู่โมเดลใหม่ในการพัฒนาคน กับ สมชัย จิตสุชน

วันที่2016-08-01
รายการเวทีความคิด

ช่วงคิดเพื่ออนาคต โรดแมพประเทศไทย: “จากโมเดลเก่า สู่โมเดลใหม่ในการพัฒนาคน” คำถามชวนสนทนา ทำไมเราจึงต้องคิดหาโมเดลใหม่ ขึ้นมาเพื่อการพัฒนา ‘คน’ และอะไรคือสิ่งสะท้อนว่าที่ผ่านมา (อย่างน้อย 50-60 ที่แล้ว) ประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนาคนที่ดีพอ ที่ผ่านมา เรามักพูดถึงการมุ่งพัฒนาเทคโนโลยี แต่ในมุมของอาจารย์ ทำไมจึงเห็นว่า การวางนโยบายที่ชัดเจนเพื่อพัฒนา ‘คน’ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ในปัจจุบันนี้ถือว่าการพัฒนา ‘คน’ ของประเทศไทยมีแนวโน้มเป็นอย่างไร ใครควรมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการพัฒนาคน และมีข้อเสนออย่างไร ตามโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ที่ทีดีอาร์ไอได้ศึกษา