การขยายศักยภาพ SMEs ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริมการส่งออก และ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) กับ ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ

วันที่2016-08-29
รายการเวทีความคิด