หนึ่งในพระราชดำริ: NEW NORMAL เศรษฐกิจไทยในกระแสโลก

วันที่2016-08-07
รายการหนึ่งในพระราชดำริ

แม้ว่าเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัว แต่จะหวังให้โตเร็วเหมือนในอดีตคงเป็นไปได้ยาก เพราะขณะนี้ไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่บริบททางเศรษฐกิจแบบใหม่ หรือ New normal

จากที่เคยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยกว่าร้อยละ 5 แต่ปัจจุบันเหลือร้อยละ 3.6 ต่อปีเท่านั้น เช่นเดียวกับส่วนแบ่งการลงทุนจากต่างประเทศที่ลดต่ำลง การส่งออกสินค้าแบบเดิมต้องเผชิญกับข้อจำกัดทางการค้าที่รุนแรงขึ้น และจากปัจจัยภายในประเทศเองที่ประชากรวัยแรงงานกลายเป็นประชากรสูงวัย

ดังนั้น ไทยต้องไม่เพียงปรับตัวเท่านั้น แต่ต้องปรับให้เร็วและไกลกว่าประเทศอื่น

ติดตามการวิเคราะห์เพิ่มเติมจาก ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ทางรายการหนึ่งในพระราชดำริ ตอน NEW NORMAL เศรษฐกิจไทยในกระแสโลก ออกอากาศ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ทาง ช่อง 9 MCOT HD และโมเดิร์นไนน์ทีวี