คิดยกกำลังสอง: ทุนสามารถ – ทุนสามานย์

วันที่2016-08-01
รายการคิดยกกำลังสอง

ทุนนิยม มีทั้ง ทุนสามารถ และ ทุนสามานย์ ซึ่งมีหลายรูปแบบ ที่แม้จะแบ่งกันไม่ขาด แต่ก็มีจุดแข็ง-จุดอ่อนต่างกันไป

สำหรับประเทศไทย มีทุนประเภท “ทุนนิยมโดยรัฐ” และ “ทุนนิยมพวกพ้อง” อยู่มาก

ติดตามผลลัพธ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากใช้ทุนแต่ละประเภททั้งของไทยและนานาประเทศ พร้อมข้อเสนอการเลือกใช้รูปแบบทุนที่เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เจริญก้าวหน้า จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในรายการคิดยกกำลังสอง ตอน ทุนสามารถ – ทุนสามานย์ ออกอากาศเมื่อ 1 สิงหาคม 2559

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส