คิดยกกำลังสอง: ส่งเสริมสตาร์ทอัพ…จับให้ถูกจุด

วันที่2016-08-15
รายการคิดยกกำลังสอง

“สตาร์ทอัพ” คือ ธุรกิจเกิดใหม่ที่มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
สำหรับประเทศไทยธุรกิจสตาร์ทอัพจุดติดแล้ว แต่ยังอยู่ในขั้นแบเบาะ ไล่ตามประเทศเพื่อนบ้าน

รัฐบาลและผู้ประกอบการจะปลุกปั้นธุรกิจน้องใหม่นี้ให้ประสบความสำเร็จเพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศได้อย่างไร

ติดตามในคิดยกกำลังสอง โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 15 สิงหาคม 2559

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส